Inför sammanläggningen 2022

Här hittar du aktuell information

Interimsstyrelsen

2020-04-22

Samgående i coronatider

 I det kyrkliga året finns det sånt som måste göras i rätt tid – bokslut och budget måste göras ”regelrätt” till exempel. Annat går att ”puffa framåt” – konfirmationerna i våra tre pastorat har flyttats till augusti/september, och dop och vigslar avbokas för att återkomma när livet blivit mer som vi är vana.

Arbetet med samgåendet hamnar litegrann i mellanlandet mellan det vi måste och det som får vänta. Eftersom många av våra förtroendevalda lokalt och i interimsarbetet faktiskt är 70+ eller räknas in i andra riskgrupper har vi svårt att ha sammanträden med bred och representativ uppslutning. Några av våra planerade möten har därför pausats – och vi hoppas kunna hämta upp det vi tappat under hösten. Därför ligger just nu förslaget på organisation och ”väntar in” tidig höst för att kunna beslutas. Det är olyckligt för vår personal som efterfrågar framtidstankar om de egna tjänsterna och eventuella förändringar i hur eller var man ska jobba, men blir ändå en konsekvens av nuläget med corona-pandemin.

Något som ändå kommer att fortgå är arbetet med att rekrytera den som ska bli kyrkoherde i vårt nya, stora Ulricehamns pastorat. Förtroendevalda och medarbetare tänker i dagarna till om vad som är ledord och viktigt att tänka på när vi går ut med annons. Målet är att ha en ny kyrkoherde på plats i januari 2021 så att kyrkoherden kan leda det arbetet som behöver göras med församlingsinstruktion och annat inför samgåendet.

Så coronatider påverkar oss – i vardagen nu och i arbetet inför framtiden. Så välsignat att vi ändå fick rätt bra med tid att jobba med samgåendet!

Carolina Davidson, kyrkoherde i Redväg

 

2020-01-16

God fortsättning på det nya året 2020!

När det gäller samgåendet i det nya Ulricehamns pastorat betyder årsskiftet att vi nu har ganska precis två år på oss i arbetet att så bra som möjligt skapa den nya organisationen i det stora nya pastoratet. 

Vi behöver se över arbetsrutiner och avtal så att det som behöver samordnas får tid på sig att gås igenom och beslutas. Vi behöver fundera på vad som behöver vara lika i hela pastoratet och vad som kan vara på olika sätt.

Personal och förtroendevalda har i december och januari funderat på hur vi kan hitta arbetsmodeller som hjälper oss att på bästa sätt vara kyrka i Ulricehamnsbygden. Organisationen i det nya pastoratet handla ju främst om hur vi anställda ska arbeta- vem som är chef över vem och hur vi kan samverka med kollegor på bästa sätt.

Från alla samtal har det framkommit hur viktigt det är att medarbetare finns knutna till de lokala sammanhangen. Även om man är anställd i hela pastoratet behöver man inom församlingsvården (gudstjänst, barn- och ungdomsverksamhet, körer, diakoni m.m.) få fokusera på en mindre del av den stora helheten. Några medarbetare, främst inom den administrativa sidan, kommer samtidigt att arbeta väldigt tydligt för hela det stora pastoratet.

Vi behöver också fundera på hur våra förtroendevalda får möjlighet att ta ansvar i det lokala- vilka mandat man ger våra blivande församlingsråd t.ex.

Ett tydligt förslag på hur organisationen ska vara 2022 kommer att arbetas fram under våren 2020. Det är viktigt att vi får tid att hämta in tankar och idéer från många håll när vi formar det förslaget.

Carolina Davidson, kyrkoherde.

2019-11-25

2022 bildas ett nytt pastorat

Stiftsstyrelsen i Skara stift har fattat ett beslut om att bilda ett nytt pastorat i Ulricehamns kommun. I det nya pastoratet kommer nuvarande Redvägs församling, Södra Vings pastorat och Ulricehamns pastorat att ingå. Namnet blir Ulricehamns pastorat.

Det har i samband med detta bildats några råd. Interimsdelegerade (motsvarande kyrkofullmäktige), Interimsstyrelsen (motsvarar kyrkorådet). Det har även bildats ett arbetsutskott till styrelsen och det kommer att bildas en kyrkogårdskommitté och en fastighetskommitté. I de olika råden ingår representanter från de nuvarande pastoraten och församlingarna.

Det är ett helt nytt pastorat som ska bildas men det är viktigt att ta med sig det bästa från de olika pastoraten och församlingarna och gemensamt göra detta så bra som möjligt. Det är en stark strävan att göra det bra för alla parter. Såväl församlingsbor som anställda. Strukturen för det nya pastoratet är ännu inte klart men arbetet att hitta den bästa lösningen pågår för fullt.

Visionen är:

Svenska kyrkan i Ulricehamns pastorat
...är en levande kyrka som talar tydligt om Jesus Kristus.
...är närvarande i människors liv.
...värnar om varje del och tar nytta av helheten.

På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad som händer under arbetets gång. Det nyaste inlägget ligger alltid överst.