Foto: Jenny Nyberg

Hon blir kyrkoherde för Ulricehamns nya pastorat 2022

Efter ett enhetligt beslut har Carolina Davidson valts till kyrkoherde i Ulricehamns nya pastorat. År 2022 bildas det nya pastoratet och är en sammanslagning av Ulricehamns pastorat, Redvägs församling och Södra Vings pastorat.

Efter att fyra personer intervjuades för tjänsten som kyrkoherde togs ett enhetligt beslut att Carolina Davidson får tjänsten. Carolina jobbar idag som kyrkoherde i Redvägs församling. Carolina har tidigare varit komminister i Ulricehamns pastorat och då som ansvarig präst i Timmele och Hössnas församling. Under arbetet med samgåendet av de tre enheterna sitter även Carolina som ansvarig kyrkoherde vilket har gett henne en bra inblick i arbetet.

Hon hälsas varmt välkommen som kyrkoherde i Ulricehamns nya pastorat!