Foto: Kristin Lidell

Grönahögs syförenings basar

19 november

Välkommen

Lördag 19 november kl. 16:00 i Grönahögs församlingshem

  • Kaffeservering
  • Tombola
  • Lotterier
  • Auktion

Gåvor mottages tacksamt.