Gällstads- och Södra Säms kyrka byggs om

Start 12 oktober

Efter mycket förberedelser inleds ombyggnationen av Gällstads- och Södra Säms kyrka 12 oktober i år. Det skall bli spännande att se detta projekt ta form. Målet är ett fortsatt vackert gudstjänstrum bredvid både praktiska och fina rum för församlingsliv samt personalkontor. Med denna satsning tar pastoratet och församlingen gemensamt sikte mot framtiden. Den ombyggda kyrkan kommer ge församlingslivet fortsatt goda förutsättningar att blomstra till glädje för kommande generationer.

 

Ombyggnationen planeras vara klar 1november 2021. Under byggtiden är kyrkan stängd för gudstjänster och annan verksamhet. Det innebär att gudstjänster, däribland begravningar, dop och bröllop, inte kan firas i kyrkan. Gudstjänster kommer istället firas i församlingshemmet. Förrättningar har möjlighet att antingen äga rum i församlingshemmet eller i någon annan av pastoratets kyrkor. Grav- och urnsättning på kyrkogården berörs inte.

 

Boje Elebo - Fastighetschef

Henrik Lööv - Kykoherde