Illustration av Martin Landgren

Veckokonfa

2022/2023

Veckoträffar

Vi har tre olika veckogrupper som är på lite olika ställen i pastoratet. Välj den som passar dig bäst.

 

Ulricehamn

I denna veckogrupp lägger vi fokus på vad det innebär att leva som människa. Vi gör det bl.a. genom att kika på Jesus. Rent praktiskt kan det vara att hjälpa, bry sig m.m. Detta kommer vi att prova på olika sätt. Det kan t. ex. vara att göra ett hembesök, baka åt någon m.m.

Plats
Församlingsgården i Ulricehamn

Första träffen
Info kommer inom kort

Tid
Tisdagar kl. 15:00-17:00

Läger
11-13 november
Läger två info längre fram

Konfirmationshelg
Lördag 29 april kl. 11:00 i Ulricehamns kyrka

Ledare
Henrik Lööv och Christer Andersson

Kontaktperson
Christer Andersson, församlingspedagog, 0321-17 133, 0703-583770
christer.andersson4@svenskakyrkan.se 

 

Timmele

Plats
Församlingshemmet i Timmele

Första träffen
Info kommer

Tid
Onsdagar 15:00-17:00

Läger
25-27 november

Konfirmationshelg

Ledare
Anders Nilsson, Christer Andersson, Elaine Sigfridsson och Karin Gustafsson.

Kontaktperson
Christer Andersson, församlingspedagog, 0321-17 133, 0703-583770
christer.andersson4@svenskakyrkan.se

 

Åsunden

Välkommen att vara med i Åsundens konfirmandgrupp. Tillsammans får vi utforska livet som människa och hur det passar ihop med den kristna tron. Konfirmandtiden innehåller både lek och allvar, äventyr och eftertanke. Kristen tro sitter inte bara i huvudet utan också hur vi är mot varandra och i att växa som människa.

Plats
Gällstads och Södra Säms kyrka och andra platser i Åsundens församling

Första träffen
Inskrivning
4 september kl. 11:00 (vid gudstjänsten) i Tvärreds kyrka.
Första träffen 8 september i Gällstads och Södra Säms kyrka

Tid

Läger
Mer info kommer


Konfirmationshelg
Mer info kommer

Ledare
Tomas Jarvid, Monica Johansson


Kontaktperson
Tomas Jarvid, präst, 0321-17 170
tomas.jarvid@svenskakyrkan.se

 

 Här kommer du till anmälan