Foto: Carla Karlsson

Biskopens brev om mission

För sjunde året i rad ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara stift. Denna gång handlar det om mission, som är en del av kyrkans grundläggande uppgift.

Även om pandemin gör att människor inte kan samlas på samma sätt som tidigare, finns ändå ett behov att samtala och mötas kring stora och viktiga frågor. Detta brev som biskop Åke Bonnier skrivit kan möta ett sådant behov. Så här säger biskop Åke om det nya brevets tema:
-Mission är viktigt och det är en del av kyrkans grundläggande uppgift. Genom kyrkans historia är mission ett ord som levts ut på delvis förskräckliga sätt och i det avseendet är det viktigt med en omstart, säger biskop Åke. Vidare berättar han att mission inte handlar om att nå ”onådda” människor utan att varje människa redan är sedd och oändligt älskad av Gud.
-Vår uppgift är att påminna om detta. Gud tar oss i anspråk för att vi ska berätta om Guds gränslösa kärlek och omsorg, betonar biskop Åke.

Till skillnad från andra religioner förstår kristna Gud på ett annat sätt. Det sker genom dopet och uppdraget att undervisa om Guds kärlek enligt det som Jesus säger i missionsbefallningen.
-Vi har fått en uppmaning att förhålla oss till: Lär dem att hålla de bud jag gett dem (Matt 28:20). Och det mest centrala är det dubbla kärleksbudet som det står om i bland annat Lukasevangeliet – ”Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv” (Luk 10:27).  Så som jag älskat er, säger Jesus. Det handlar om att vara med och påminna om och konkret arbeta för en bättre värld och ge människor möjlighet att samtala om detta.

Biskop Åke menar att missionsbefallningen handlar om omvändelse på mer än ett sätt, att omvändelsen handlar om att bli ännu mera människa och att våga vara den en i Kristus är. Lärjungaskapet handlar om att leva kärleken och också veta att en är älskad.
-För detta behövs ett tecken, en symbol. Vi kan visa mänsklig kärlek till varandra genom olika handlingar, ge varandra uppskattning, blommor, choklad, kramar och så vidare. Det är tecken för den mänskliga kärleken, men den gudomliga kärleken visas bland annat genom dopet. Det är ett tecken på Guds kärlek, inte starten på den, säger biskopen.

Mission som begrepp vill säga mig att Gud vill mig. Att Gud älskar mig. Att Gud sänder mig. Utifrån detta har jag fått ett uppdrag

Montage Emma Johansson

Åke Bonnier
Brevet är även skrivet till den som inte går i kyrkans så ofta och genom brevet vill han utmana synen på en själv bortom strävan efter att vara duktig och hela tiden prestera.
-Vi är inte ”human doings”, vi är ”human beings”. Hur kan detta komma i uttryck?, undrar biskop Åke.

När mission översätts till engelska är ”uppdrag” ett av orden som används. I detta avseende kan engelskans ord vara tydligare, menar biskopen.
-Mission som begrepp vill säga mig att Gud vill mig. Att Gud älskar mig. Att Gud sänder mig. Utifrån detta har jag fått ett uppdrag. Gud vill att jag ska berätta, men inte tvinga människor. Det handlar om att jag ska räta på min rygg och sedan berätta för andra. Berätta om det som är du och lev det också.

Missionstemat stannar inte vid brevet utan är ett avstamp inför ett nytt kyrkoår där fokus landar på mission, både tillsammans och enskilt.
-Jag önskar att mitt brev om mission under det här året ska kunna bli ett samtalsdokument där människor får och tar sig tillfälle att reflektera kring många olika frågor. Vad betyder det att leva i ett multireligiöst samhälle och då utifrån att vara kristen och medlem i Svenska kyrkan? Vad betyder det att jag har ett frö av tro?, säger biskop Åke.

Tillsammans med brevet finns samtalsfrågor som kan användas i olika sammanhang, men pandemin gör att eftertanke krävs när möten och samtalsgrupper ska arrangeras. Det går att mötas i ett mindre sammanhang och med fysisk distans, men det finns också möjlighet att på egen hand reflektera kring sitt köksbord hemma eller att ha digitala möten där brevet diskuteras utifrån de olika samtalsfrågorna.
-Min förhoppning är att detta brev ska kunna bidra till att vara en röst. Inte i monolog utan förhoppningsvis i dialog eller trialog, eller i multisammanhang där många samtalar tillsammans, säger biskop Åke och fortsätter:
-jag vill vara med och påverka. Inte för min skull, utan för livets skull!

Här kan du läsa brevet på svenska

Här kan du läsa brevet på engelska