Bilderna på läktaren

Från Getsemane till Kristi Himmelsfärd

I en serie filmer berättar Tomas Jarvid, präst i Åsundens församling, om bilderna på läktaren i Gällstads och Södra Säms kyrka. Dessa bilder sträcker sig från Getsemane till Kristi Himmelsfärd.