Bibeln och en kopp kaffe i Ulricehamns kyrka

I vårens ”Bibeln och en kopp kaffe”, som sker strax efter mässan tre söndagar under våren, kommer vi titta på en del svåra men aktuella ämnen i vår samtid. Vad kan bibeln ge för perspektiv på till exempel politik, sociala medier och karriär? Det börjar vi fundera tillsammans på under våren.

Efter mässan tar vi en kopp kaffe på stående fot och sätter oss i koret. Stunden består av ett kort studium följt av samtal. Sluttid ca 12:00.

11 februari. Bibliska perspektiv på politik. Samtalsledare är Martin Landgren.
Bibeln är en bok som tillkommer under en period av (enkelt räknat) tusen år. Under dessa tusen år kommer och går stora imperier, som Egypten, Babylonien, Assyrien, Persien och Romarriket. De människor som skriver bibeln, och de första gemenskaperna, ser hur bibeltexten hjälper gemenskapen att navigera i oroliga politiska landskap. Såväl Israel som Jesus, Paulus och den tidiga kyrkan befinner sig precis som alla andra i sin samtid i oroliga tider, där religion och stat är intimt sammanblandade. Finns det principer och visdomar i bibeln vi kan lära oss av när vi skall leva våra liv i tro på Jesus i en västerländsk demokrati 2000-3000 år senare?   

17 mars. Bibliska perspektiv på internet. Samtalsledare är Tomas Jarvid.
Även om inte internet fanns under de ca 1000 år bibeln skrevs, så är internet i mångt och mycket en företeelse som handlar om mänskliga relationer. Relationer har bibeln hemskt mycket att säga om. Internet har sedan det slog igenom hos allmänheten för 30 år sen totalt förändrat vårt samhälle. Det påverkar också våra relationer – både att vi kan hålla kontakten med människor mycket enklare, att våra arbeten går snabbare, men tyvärr också ibland på sätt som skadar oss själva och andra. Vad kan vi lära oss av de bibliska texterna som kan hjälpa oss att vara efterföljare till Jesus i en digital tidsålder, där internet är en del av våra liv som inte kommer försvinna?

28 april. Bibliska perspektiv på jobb och karriär. Samtalsledare är Carina Tretow.
En heltid av ett arbete i Sverige är för närvarande ca 40 h, vilket är en stor andel av ens vakna tid på veckorna. Arbetet är det sätt som vi för det mesta får vårt levebröd av, men det är också för många det viktigaste sociala sammanhanget man är en del av. Arbete i Sverige förknippas ofta med ord som självförverkligande och karriär, och har på många sätt fått en oerhört central plats i våra liv. Det kan även innebära att arbetet blir så centralt i våra liv att allt annat blir sekundärt, till och med vår hälsa. Vad säger bibeln om jobb, karriär och tid? Finns det några principer som vi kan lära oss av?