Åsundengudstjänst

Välkommen till Åsundengudstjänst

Vid flera tillfällen över året bjuder vi in till gemensam gudstjänst över socken- och generationsgränserna.

Vår ambition är att vi vid dessa tillfällen ska få mötas och dela en härlig gudstjänstgemenskap tillsammans i ett större sammanhang.

Varje gudstjänst kommer att innehålla predikan, sång, musik och en egen samling för barnen. Barnsamlingen innehåller pyssel, sång och bibelberättelser. Efter gudstjänsten äter vi lunch tillsammans. 20 kr/vuxen.

Höstens Åsundengudstjänster

  • Söndag 1 oktober kl. 11:00 i Tvärreds kyrka
  • Söndag 29 oktober kl. 11:00 i Gällstads och Södra Säms kyrka
  • Söndag 29 november kl. 11:00 i Tvärreds kyrka