Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vibyggerå kyrka

Efter att församlingen växt ur den gamla kyrkan stod äntligen den nya kyrkan färdig 1874. Kyrkobyggnaden är i nyklassicistisk stil ritad av Johan Fredrik Åbom. Man fick 42 år i kyrkan innan den eldhärjades 1916 efter ett åsknedslag.

Kyrkan återuppfördes med sina gamla yttermurar 1917-1919. Den största skillnaden var att man nu placerade sakristian i norr och inte som tidigare öster om koret. Kyrkan är en traditionell putsad långhuskyrka med västtorn och mindre abisidalt kor. Taket i rött tegel. Invändigt är kyrkorummet välbevarat, sparsmakat, ljust och harmoniskt i blått och guld.
På 70-talet byggdes bakre delen av kyrkan om - bänkar under läktaren togs bort och där inreddes istället med kapprum, toaletter och brudkammare. Kyrkan tar numera in ca 450 personer.