Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vibyggerå gamla kyrka

Dateringen av Vibyggerå gamla kyrka är osäker, men med största sannolikhet fanns den i alla fall 1314 då församlingen finns antecknad som eget gäll och hade en kyrkoherde. Även byggnadsstilen avslöjar att kyrkan tillkommit senare delen av 1200-talet eller tidigaste början av 1300-talet.

Grundplanen till gamla kyrkan är en något snedvinklig rektangel med sakristia, dock inte den sakristia som nu finnes. Den ursprungliga i sten rasade och en ny byggdes i trä 1647. Vapenhuset är också yngre än själva kyrkan. 1730 påbörjades en större renovering interiört. Man försåg då även kyrkan med utsmyckningar i form av målningar i tak och på bänkdörrar och läktarskärm. Man fick sin vackra predikstol 1740 av Geting. 1760-talet kom altaruppsatsen av Johan Edler med bl.a Getsemanemotiv på plats runt korfönstret. De nuvarande stora fönsteröppningarna togs upp ungefär 1763.
Kyrkan användes fram till 1874 då man p.g.a platsbrist byggt nya kyrkan och därmed lämnade den gamla till glömska och förfall ända fram till branden i nya kyrkan 1916. Då gjordes nödtorftiga reparationer och installerades värmeanordning för att användas som gudstjänstlokal under tre år tills nya kyrkan var återuppbyggd. 1935 gjordes en ordentlig renovering till det skick kyrkan hade efter 1700-talsrestaureringen bl.a tack vare ekonomiskt bidrag från direktör Th. Hedberg med fru för Forss AB. Vid återinvigningen närvarade H.K.H. prins Vilhelm som hade intresserat sig för restaureringen.
Nästa stora restaurering gjordes 1982-83 både in- och utvändigt då man bl.a förstärkte takstolarna och bytte takbeläggningen på södra sidan som består av spjälkad furu. Alla fasader putsades med kalkbruk och målades vita. De blyspröjsade fönstren renoverades. Sakristian, som varit på glid, återförankrades vid kyrkan.
2005-2007 har åter fönster, fasad och tak restaurerats.