Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ullångers kyrka

Ullångers kyrka är i grunden en medeltidskyrka från 1200-talet.

Kyrkan var rektangulär utan särskilt kor och utan torn. Den hade ett fönster åt öster, som gav ljus över altaret samt trånga fönstergluggar åt söder - en så kallad "fästningskyrka".
Fram till 1750 stod kyrkans mur med orappad utsida. På 1400-talet ersattes det platta innertaket av trä med tegelvalv över orgelläktaren och 1751 gjordes ett vackert stjärnvalv över mittskeppet. Då rappades kyrkan också invändigt och försågs med vägg- och takmålningar med bibliska motiv.
Korväggen pryddes från 1400-talet av ett stort krucifix i trä. Detta hänger numera i södra korsarmen. 1764 byttes det ut mot en altaruppsats av Johan Edler d ä från Lockne i Jämtland.
Klockstapel
1754 byggdes en klockstapel med lökkupol och försågs med en ny storklocka för 3.960 daler. Det var mycket pengar, som man var tvungen att låna ihop. För jämförelse så fick byggmästarna 150 daler för att bygga klockstapeln. 1910 skänktes klockstapeln till Länsmuséet på Murberget i Härnösand då kyrkan fått sitt torn.
Bort med medeltiden
1907-1909 gjordes nämligen en omfattande ombyggnation från medeltidskyrka till en korskyrka i nygotisk stil ritad av arkitekt G Hermansson. Kyrkan fick sitt 39,5 m höga torn i väster och två sidoskepp. I koret satte man in färgfönster från Sandö glasbruk gjorda av H Schülz. Dessa har samma symbolik som den Edlerska altaruppsatsen - Tron, Hoppet och Kärleken. Man installerade också nytt värmesystem.
Centralvärme och stora interiörförändringar
1935 restaurerades kyrkan igen och fick nytt vattenburet värmesystem samt byggdes ut med det runda dop- och vigselkapellet vid södra ingången. Korfönstren togs bort och ersattes av det gamla krucifixet. Delar av fönstren sattes in i det nya dopkapellet. Predikstolen (som är från tidigit 1600-tal) återfick sitt tak. De nerrökta valven och väggarna putsades om och kalkades vita. De vackra målningarna försvann därmed.
Sjuttiotalet
1973-74 var det dags för både in- och utvändig restaurering igen. Det blev ett helt nytt kyrkgolv, elvärme och elljus i de stora ljuskronorna med mera. Sakristian utvidgades. Färgfönstren återinsattes i koret. Den Edlerska altaruppsatsen, som varit utlånad till Högsjö församling återbördades och sattes upp i norra korsarmen.
Så har vi nu en ganska liten, gemytlig och vacker kyrka - vem vet hur den ser ut om ytterligare sjuhundra år...