Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sång och musik

Ullånger/Vibyggerå-kören är pastoratets gemensamma kyrko- och hembygdskör under ledning av Magnus Skoglund.


Om du är yngre och vill sjunga så finns en för pastoratet gemensam ungdomskör - Elgamabe - som övar tisdagar kl 17 i Vibyggerå församlingshem. Där får man börja när man går i 6:an.
Under sommaren ordnas "Musik i sommarkväll" i Ullångers kyrka ungefär varannan torsdag 5 gånger med vanligtvis lokala sångare och musiker. Varannan lördag är det "Musik i helgsmål" i Vibyggerå gamla eller nya kyrka.
En mindre sånggrupp kallad "Sotto Voce" som sjunger mer gospelbetonade sånger övar måndagar efter kyrkokören kl 20.45.
Kören övar i Vibyggerå församlingshem på måndagar kl 19 (sista måndagen i månaden övar man i Ullångers församlingsgård). Kören består av ett 50-tal glada sångare i olika åldrar.  Ring kantor Magnus Skoglund tel. 072-239 85 98 för mer info.