Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Organisation

Församlingsråd, Kyrkoråd & Kyrkofullmäktige

Som i alla sammanhang där människor ska samverka kring ett uppdrag kräver också kyrkan sin organisering. Hos oss är det uppbyggt som följer...
Ullånger församling bildar tillsammans med Vibyggerå församling - Ullånger Vibyggerå pastorat.
 
Högsta organ är Kyrkofullmäktige (15 personer + 8 ersättare) utsedda genom allmänt kyrkoval.
Ordförande är Bertil Nordlöf.
 
Fullmäktige utser ett Kyrkoråd (11 ledamöter + 5 ersättare).
Ordförande är Lennart Wiberg.  
 
Församlingarna har varsitt direktvalt församlingsråd (8 ledamöter + 5 ersättare)
Ordförande i Ullånger är Anders Böhlin.
Ordförande i Vibyggerå är Bertil Nordlöf.
Med kyrkoherden som operativ ledare. I Ullånger har komminister Mats Hallin delegerats detta ansvar.