Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogården

I begravningsavgiften ingår gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.

Har du frågor om:
  • Gravrättsinnehav.
  • Gravskötselavtal.
  • Gravbrev.
  • Förnyelser av gravrätt.
  • Avsluta en gravrätt.
  • Beställa gravskötsel eller plantering
Ring pastorsexpeditionen 0613-100 30
öppet måndag, Onsdag och fredag kl. 11:00-13:00.