Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel

Tjänster som inte ingår i begravningsavgiften.

Grundskötsel, som innebär;
vårstädning, krattning och gräsklippning av gravytan, putsning med grästrimmer, riktning av gravvård vid behov samt borttagande av ris till Morsdag.
Grundskötsel dubbelgrav och större: 230 kr
Grundskötsel enkelgrav och mindre: 160 kr
Blomplantering innefattar;
En sommarplantering med plant, jord, gödsling, vattning, rensning, borttag på hösten och granristäckning.
Plantering 40 cm: 450 kr
Plantering 60 cm: 500 kr
Plantering 80 cm och större: 550 kr
Vi har inte möjlighet att tillgodose specifika önskemål på blommor.
Övrig service:
Skötsel och vattning av egen gravplantering: 400 kr.
Morsdagsros: 100 kr
Vinterkrans: 200 kr
Ljuständning till Allhelgona: 100 kr
Du kan också köpa självvattnande blomlådor och vår hjälp med nedgrävningen av dessa.
De lådor vi har är av aluminium i några olika bredder; 40, 60, 80 cm. Ring för pris.
Betalning:
Du kan välja att få dina köpta tjänster fakturerade årligen.
Du kan också skriva ett skötselavtal med ett avräkningskonto, där du kan betala in ett större valfritt belopp. Därifrån dras då automatiskt årets kostnad för de tjänster du vill köpa. Avtalet är inte tidsbundet utan löper tills pengarna tar slut, men du kan när du vill betala in mera pengar. Kontot ger ingen ränta. Ingen fakturaavgift.
Gravrättsinnehavarens ansvar:
Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla sin gravplats i ordnat och värdigt skick. Vanvårdade gravar kommer att återgå till upplåtaren om ej rättelse sker efter anmodan. Man är skyldig att anmäla adressändring och ev. byte av gravrättsinnehavare. Vid gravrättsinnehavares bortgång är dödsboet skyldigt att inom 6 mån anmäla ny innehavare eller återlämna graven.