Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Att en nära anhörig eller vän dör, tillhör livets svåraste stunder. Då finns vi i kyrkan där för dig.

När den avlidne varit församlingstillhörig och vi fått anmälan om dödsfallet tar församlingens präst så snart som möjligt kontakt med de sörjande för besök och samtal. Då berörs händelser kring dödsfallet, den avlidnes liv, de anhörigas sorg och frågor, begravningsgudstjänsten, tron och hoppet. Utfärdsandakt sker efter önskemål i hemmet eller i gravkapellet med anhöriga och präst.
Tacksägelse
Efter dödsfallet skall tacksägelse ske i en församlingsgudstjänst - i regel första söndagen efter dödsfallet. Då läses den dödes namn upp, ett ljus tänds för den döde (ett ljus som de anhöriga erbjuds att ta med sig hem) och kyrkklockorna ringer.
Begravningsgudstjänst
Vi vill att begravningsgudstjänsten ska präglas av omsorg om de anhöriga och förmedla vårt kristna hopp. Vi vill gärna att barn är med vid begravningen. Vid begravningsgudstjänsten påminns också de närvarande om livets frågor, dödens allvar och uppståndelsens ljus.
När någon har avlidit bör man så långt det är möjligt följa hans eller hennes önskan om begravningens utformning. Psalmer, sånger och övrig musik sker i samråd med tjänstgörande kantor. Så långt det är möjligt bör det vara levande musik.
Församlingen har ett bårtäcke, som de anhöriga erbjuds att använda.
Vi vill bereda anhöriga och vänner möjlighet till delaktighet i begravningsgudstjänsten. Vanligtvis sker avskedet i kyrkan, men möjlighet finns att ta avsked vid graven genom utbärning. Präst kan också finnas med vid urnnedsättning om så önskas.
Du får utan kostnad använda församlingsgården för minnesstund. Prästen närvarar vid denna. Blommor och minnesgåvor läses upp på minnesstunden.