Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnverksamhet

Äventyret för barn i åldrarna 6-12 år

Vi använder Willow Creeks material "Promiseland" som utgångspunkt i arbetet. Ett tiotal frivilliga ledare från alla församlingar hjälps åt med samlingarna. En samling börjar med "Storsamling" - där vi berättar och illustrerar utifrån dagens ämne ur bibeln, därefter går barnen till åldersindelade "Växthusgrupper" där man får prata och leka omkring det vi haft i Storsamlingen.