Gravskick

På våra sex begravningsplatser förekommer olika gravskick. Här kan du läsa mer om de olika gravtyperna.

Kistgravar och urngravar finns på samtliga våra kyrkogårdar. Minneslund finns på Ramneröd och Sigelhult där det också finns en askgravlund. Här nedan finns en kort förklaring till de gravskick vi erbjuder. Klicka på respektive gravskick för att läsa mer.