Foto: Johan Nilsson

Gravskick

På våra sex begravningsplatser förekommer olika gravskick. Här kan du läsa mer om de olika gravtyperna.

Kistgravar och urngravar finns på samtliga våra kyrkogårdar. Minneslund finns på Ramneröd och Sigelhult där det också finns en askgravlund. Här nedan finns en kort förklaring till de gravskick vi erbjuder. Klicka på respektive gravskick för att läsa mer. 

En fyr står på en liten kobbe långt ute i vattnet.

Spridning av aska

Askan efter avliden kan strös ut på annan plats än begravningsplats om Länsstyrelsen ger tillstånd till det.

När någon dör

Att skiljas från en närstående är något av det svåraste som vi kan vara med om. Samtidigt är det många val att göra vid planeringen av en begravning.