Vad brinner du för?!

Vi söker dig som vill göra något för din medmänniska!

Du behövs i våra församlingar!

Vi söker nya ideella medarbetare till det diakonala arbetet. Vi behöver dig som vill göra något för din medmänniska! Det finns behov av medhjälpare i många olika verksamheter, men vi vill även veta vad du brinner för!

Hos oss blir du inte lämnad ensam i ditt uppdrag. Vi handleder och backar upp dig. Du kan välja om du vill engagera dig i en grupp eller på egen hand. Det finns uppdrag som är 1-2 tim/vecka, en gång/månad eller en gång/år.

Att byta ett ord eller två gjorde det lättare att gå. Alla människors möten borde vara så

Hjalmar Gullberg

kontakta oss gärna!

 

Uddevalla församling

Lane-Ryrs församling

Bäve församling

Dalabergs församling