Uddevalla pastorat om coronaviruset

Uddevalla pastorat tar coronaviruset på allvar och följer myndigheternas rekommendationer. Här kan du läsa mer om hur vi ställer om verksamheten.

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Vi följer utvecklingen och gör löpande bedömningar kring hur vår verksamhet behöver anpassas till rådande läge. Situationen förändras dag för dag och vi alla måste ta ansvar för att bidra så mycket vi kan så att läget inte förvärras. Det handlar inte bara om oro att smittas för egen del – utan också om omsorg om dem som riskerar att bli allvarligt sjuka av smitta. 

GUDSTJÄNST, DOP, BRÖLLOP OCH BEGRAVNING

Från och med 1 juni gäller att max 50 personer får samlas till en offentlig sammankomst inomhus. Våra lokaler är olika stora och har olika förutsättningar för att vi ska kunna mötas säkert, så därför är antalet personer som samtidigt får vistas lite olika. Se nedan!

UDDEVALLA FÖRSAMLING

Uddevalla kyrka 
50 personer
 
Mikaelskapellet
Stängt
 
Mikaelsalen
25 personer
 
Blå salen
50 personer
 
BÄVE FÖRSAMLING

Bäve kyrka 
45 personer i kyrksalen. (Möjlighet att öppna till kyrktorget - tot 50 personer)
 
Stora salen
30 personer. (Möjlighet att öppna till lilla salen - tot 50 personer. Man måste då boka båda salarna)
 
DALABERGS FÖRSAMLING

Dalabergskyrkan
30 personer. (Möjlighet att öppna till kyrktorg - tot 38 personer)

Café Basilika
18 personer
 
LANE-RYRS FÖRSAMLING

Lane-Ryrs kyrka
50 personer

Församlingshemmet
25 personer

 

Bleketkyrkan
25 personer

Bleketkyrkans församlingssal
15 personer

Minnesstunder, dopsamkväm, fester

Dessa räknas som privata sammankomster och där gäller maxantalet 8 personer.

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

OROLIG?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.

Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112. Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Uddevalla pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Gertrud Malmberg.

 

Gertrud Malmberg

Svenska kyrkan Uddevalla pastorat

Kyrkoherde