Meny

Uddevalla pastorat om coronaviruset

Uddevalla pastorat tar coronaviruset på allvar och följer myndigheternas rekommendationer. Här kan du läsa mer om hur vi ställer om verksamheten.

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Vi följer utvecklingen och gör löpande bedömningar kring hur vår verksamhet behöver anpassas till rådande läge. Situationen förändras dag för dag och vi alla måste ta ansvar för att bidra så mycket vi kan så att läget inte förvärras. Det handlar inte bara om oro att smittas för egen del – utan också om omsorg om dem som riskerar att bli allvarligt sjuka av smitta. 

gudstjänstfirandet återupptas

Från och med söndag 31 maj firas återigen gudstjänst i våra kyrkor. I samband med gudstjänsterna följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer fullt ut. Det innebär att max 50 personer får samlas samtidigt och att vi tillämpar social distansiering. Personer som är 70+ eller tillhör riskgrupp bör stanna hemma. Har man förkylningssymtom ska man inte närvara. I kyrkorummet märker vi ut lämpliga sittplatser och vi gör anpassningar för att undvika trängsel i entréer och kapprum. I de fall mer än 50 personer ansluter ordnar vi så att ytterligare en gudstjänst kan firas när ordinarie gudtjänst är avslutad. 

För dig som inte kan delta på gudstjänst

Vi uppmanar dig som vill men av olika skäl inte kan delta i gudstjänsten att höra av dig till oss. Tillsammans försöker vi hitta en lösning som fungerar för dig. Vi kommer även fortsättningsvis publicera inspelade andakter på vår hemsida varje vecka. Klicka här för att se våra webbandakter.

Max 50 personer på dop, begravning och bröllop

Förbudet mot att samlas mer än 50 personer gäller även i kyrkan. Därför måste vi begränsa antalet närvarande vid dop, begravning och bröllop. Vi önskar att begravningar inte skjuts upp utan att de hålls som planerat.

Stanna hemma om du tillhör en riskgrupp

Vi uppmanar dig som tillhör någon av riskgrupperna och/eller dig som är över 70 år att följa myndigheternas råd och stanna hemma! Uppmaningen är inte endast för din egen skull utan för dina medmänniskor. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska trycket på sjukvården.

Ta tillfället i akt att ringa det där samtalet du väntat med, se gärna gudstjänster på tv, webb och använd sociala medier.

Verksamheter påverkas

Vi har beslutat att ställa in flera verksamheter som riktar sig till äldre och där unga och gamla möts. Samtliga konserter och körverksamheter ställs in, med undantag för våra barnkörer. Barn- och ungdomsverksamheten fortsätter tillsvidare som vanligt, med några undantag. Klicka här för aktuell information om barnverksamheten. 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

OROLIG?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.

Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112. Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Uddevalla pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Gertrud Malmberg.

Gertrud Malmberg

Svenska kyrkan Uddevalla pastorat

Kyrkoherde