Uddevalla pastorat om coronaviruset

Uddevalla pastorat tar coronaviruset på allvar och följer myndigheternas rekommendationer. Här kan du läsa mer om hur vi ställer om verksamheten.

 

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Vi följer utvecklingen och gör löpande bedömningar kring hur vår verksamhet behöver anpassas till rådande läge. Situationen förändras dag för dag och vi alla måste ta ansvar för att bidra så mycket vi kan så att läget inte förvärras. Det handlar inte bara om oro att smittas för egen del – utan också om omsorg om dem som riskerar att bli allvarligt sjuka av smitta. 

GUDSTJÄNST

I samband med gudstjänsterna följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer fullt ut. Det innebär att max 50 personer får samlas samtidigt och att vi i alla situationer håller avstånd till varandra. Har man förkylningssymtom ska man inte närvara. I kyrkorummet märker vi ut lämpliga sittplatser och vi gör anpassningar för att undvika trängsel i entréer och kapprum. I de fall mer än 50 personer ansluter ordnar vi så att ytterligare en gudstjänst kan firas när ordinarie gudtjänst är avslutad. 

FÖR DIG SOM INTE KAN DELTA PÅ GUDSTJÄNST

Vi uppmanar dig som vill men av olika skäl inte kan delta i gudstjänsten att höra av dig till oss. Tillsammans försöker vi hitta en lösning som fungerar för dig. 

MAX 50 PERSONER PÅ DOP, BEGRAVNING OCH BRÖLLOP

Förbudet mot att samlas mer än 50 personer gäller även i kyrkan. Därför måste vi begränsa antalet närvarande vid dop, begravning och bröllop. Vi önskar att begravningar inte skjuts upp utan att de hålls som planerat.

VERKSAMHETER PÅVERKAS

Som en följd av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer som trädde i kraft torsdag 29 okt har vi gjort förändringar i vår verksamhet:

  • Grupper och annan församlingsverksamhet som riktar sig till vuxna pausas. 
  • Konserter och körrepetitioner för vuxna pausas.

Förändringarna gäller preliminärt till den 19 nov.

Vi fortsätter att fira gudstjänst. Begränsningen på max 50 deltagare ligger kvar. Barn- och ungdomsverksamheten fortsätter som tidigare.

Den som har förkylningssymtom ska stanna hemma.

Läs mer om respektive verksamhet på sidan Verksamheter

Barngrupper och barnkörer är igång som vanligt.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

OROLIG?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.

Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112. Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Uddevalla pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Gertrud Malmberg.

Gertrud Malmberg

Svenska kyrkan Uddevalla pastorat

Kyrkoherde