Uddevalla pastorat om coronaviruset

Uddevalla pastorat tar coronaviruset på allvar och följer myndigheternas rekommendationer. Här kan du läsa mer om hur vi ställer om verksamheten.

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Vi följer utvecklingen och gör löpande bedömningar kring hur vår verksamhet behöver anpassas till rådande läge. Situationen förändras dag för dag och vi alla måste ta ansvar för att bidra så mycket vi kan så att läget inte förvärras. Det handlar inte bara om oro att smittas för egen del – utan också om omsorg om dem som riskerar att bli allvarligt sjuka av smitta. 

GUDSTJÄNST

Från och med 24 nov gäller att max 8 personer får samlas till en offentlig sammankomst. Uddevalla pastorat har beslutat att pausa gudstjänster och konserter fram till den 31 mars.

DOP, BRÖLLOP och begravning

Förbudet mot att samlas mer än 8 personer gäller även i kyrkan. Därför måste vi begränsa antalet närvarande vid dop, begravning och bröllop. Vi önskar att begravningar inte skjuts upp utan att de hålls som planerat. Begravningar har undantagits regeln om max 8 personer. Istället gäller max 20 personer på begravning.

VERKSAMHETER PÅVERKAS

Som en följd av myndigheternas riktlinjer har vi gjort förändringar i vår verksamhet:

  • Grupper och annan församlingsverksamhet som riktar sig till vuxna pausas. 
  • Konserter och körrepetitioner för vuxna pausas.
  • Barngrupper där även vuxna deltar ställs in från och med 24 nov. Övrig barnverksamhet och barnkörer är igång som vanligt.

Förändringarna gäller preliminärt till den 31 mars.

Läs mer om respektive verksamhet på sidan Verksamheter

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

OROLIG?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.

Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112. Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Uddevalla pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Gertrud Malmberg.

Gertrud Malmberg

Svenska kyrkan Uddevalla pastorat

Kyrkoherde