Meny

Uddevalla församling

Med sina rötter i historien, mitt i centrum, granne med Kungstorget och Bäveån.

En församling på G: gudstjänst, go gemenskap, glädje, gåvor. Detta märks också i församlingens liv med ett rikt gudstjänstliv flera dagar i veckan, barngrupper för alla åldrar, samtalsgrupper, stora konfirmandgrupper, musikverksamhet för alla åldrar.

Vi firar högmässa varje söndag 11.00. Under gudstjänsten är det söndagsskola för barnen.

Välkommen också till Babyrytmik, Sykars brunn,  Onsdagsmässan, Kammarkören, S:t Mikaelskören, Retreater, Babygrupp, Sång och rytmik, Miniorer och Juniorer.

Musikgudstjänster och kör- och musikprogram är en viktig del av församlingens profil. Kika gärna på vårt musikprogram här eller i foldern som ges ut två gånger om året och ta del av ett rikt musikliv med konserter i både det lilla och stora formatet.

Välkommen också att läsa mer om dop, konfirmation, bröllop och begravning.