Meny

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet arbetar aktivt med att se till att alla, så långt det är möjligt, ska kunna vara med i kyrkans verksamheter oavsett funktionsvariation.

Tillgänglighetsrådet verkar för att hjälpa alla – våra besökare, deltagare, kunder, förtroendevalda, ideellt engagerade och personal – till en normal tillvaro. Oavsett typ av tillgänglighetsbehov önskar vi minimera hinder. Alla insatser vi gör i tillgänglighetsrådet syftar till att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning och andra grupper som har behov av ökad tillgänglighet.   


Vår utgångspunkt

FN:s konvention om mänskliga rättigheter är för oss en mycket viktig konvention. Den är utgångspunkten i vårt tillgänglighetsråd. Syftet med konventionen är att se till att alla människor får full och lika tillgång till sina mänskliga rättigheter. Vi arbetar med att integrera de mänskliga rättigheterna med fokus på "ett samhälle för alla" och "alla människors lika värde". Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Att förbättra tillgängligheten är vårt främsta mål i tillgänglighetsrådet.

För vilka finns detta tillgänglighetstillgänglighetsråd?

Cirka var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Exempel på funktionsnedsättning är nedsatt syn och hörsel, rullstolsbunden men det finns också ”dolda funktionsnedsättningar”. Dessutom finns det andra grupper, exempelvis barn, barnfamiljer och äldre som behöver ökad tillgänglighet.

Vad är viktigt?

Den vardag som de flesta tar för given i samhället är stängd för flera grupper. Otillgängligheten leder till en onödig känsla av utanförskap hos individen. Vårt tillgänglighetsråd strävar efter att den som har tillgänglighetsbehov ska erbjudas möjligheter och bli inkluderade. Vi ska förenkla deras vardag.
Hos oss innebär detta bland annat att den inre och yttre miljön ska vara tillgänglig för alla våra målgrupper. Detta betyder att alla ska kunna ta sig in och ut ur våra byggnader, funktionell framkomlighet i våra utemiljöer samt kunna delta i våra aktiviteter och projekt.


Vad gör tillgänglighetsrådet?

Vi har ett viktigt ansvar för att tillgänglighetsarbetet bedrivs. Arbetet med tillgänglighetsfrågorna har de senaste åren förstärkts. Mycket har redan gjorts för att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning. Vårt arbete pågår ständigt för att öka tillgängligheten. Vi vill inkludera alla medlemmar och hjälpa dem att hitta lösningar och möjligheter för att förenkla deras vardag. Vårt motto är: Det går att öka tillgängligheten!

Öppen dialog

Har du något tips eller råd på förbättrande åtgärd/aktivitet är du välkommen att höra av dig.

Kontaktperson:
Ordförande Lillemor Fridlund
telefon 0768-669253
mail lillemorfridlund@hotmail.com.

 

 • Lillemor Fridlund
 • Ulla Härle
 • Bertil Andersson
 • Maud Hagelberg
 • Susann Widholm
 • Andreas Voss
 • Petra Strand
 • Bengt Sanzén
 • Lars Svernling
 • Helena Lind
 • Karin Molander
 • Anna Karlsson