En liten flicka iklädd mantel står på en höjd och spanar ut över Uddevalla

Tack, alla superhjältar!

Det är tack vare våra medlemmar som vi kan bedriva vår verksamhet. Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan i Uddevalla gör.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. Ditt medlemskap gör skillnad för människor här i Uddevalla, men även i resten av Sverige och långt utanför landets gränser. Så tack till alla våra medlemmar, ni är riktiga superhjältar! Här är något av det du bidrar till:

Diakoni och socialt arbete

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Det handlar om att genom delaktighet och respekt möta människor i utsatta livssituationer. I praktiken kan det innebära hjälp med kläder, mat och julklappar åt familjer som behöver ekonomiskt stöd. Det kan vara samtal om livet i glädje och sorg, hembesök till sjuka och ensamma, familjerådgivning och krishantering. Funktioner som jourhavande präst och sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus är också en del av vårt diakonala arbete. Likaså vår häktespräst som besöker intagna på Uddevallas polishus.

Grupper och verksamhet

Vi har verksamheter för i stort sett alla åldrar och för människor i olika livssituationer. Barn- och ungdomsverksamheten är omfattande med flera barn- och babygrupper, after school, barnkörer och konfirmationsläger. För vuxna finns bland annat kafé, föreläsningar och sopplunch. Språk- och målarkaféer i Bäve och Dalaberg lockar många besökare. Vi driver även en egen förskola på Dalaberg.

Musik i toppklass

Svenska kyrkan är Sveriges största arrangör av musikevenemang och bidrar till ett levande kulturliv. I Uddevalla pastorat finns körer för olika åldrar och inriktningar. Vi har återkommande lunchmusik och en omfattande konsertverksamhet. Arrangemang är i princip alltid gratis, oavsett om du är medlem eller ej.

De stora händelserna

Omvälvande saker inträffar i livet. När man står med ett nyfött barn i famnen, när man är kär, eller när motgångar och besvikelser drabbar, när krisen inträffar eller när någon dör. En del erfarenheter gör oss starkare och några av dem kan knäcka oss. Svenska kyrkan har ett rum och ett sammanhang för de flesta viktiga händelser i livet. Från dop och konfiramtion till bröllop och begravning.

Kyrkor och det gemensamma kulturarvet

Kyrkobyggnader är fulla av historia. Ändå är de inte museum utan används. Här firas gudstjänst och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Många känner starkt för kyrkobyggnaden. Det är viktigt att den finns och att den vårdas. Välkommen in i någon av våra kyrkor nästa gång du promenerar förbi!

gudstjänst

Att fira gudstjänst är en central del i det kristna livet. Men du behöver varken vara medlem eller uttalat troende för att vara med – en gudstjänst är alltid öppen för alla och alla är välkomna att vara med. I våra församlingar firas gudstjänst på olika tider och med olika intriktning, en del är mer traditionella medan andra är nyskapande. Du är välkommen att välja den form som passar just dig.

Svenska kyrkan i utlandet

Mitt i det hektiska tempot bland skyskraporna i New York, bland turister och backpackers på stranden i Phuket eller mitt bland festande ungdomar på Cypern. Även här finns Svenska kyrkan! Svenskar i alla åldrar reser eller bosätter sig utomlands mer än någonsin tidigare. Behover av en trygg plats där vi kan tala vårt eget språk, känna gemenskap och få stöd, ökar ständigt. En viktig uppgift är också att ge stöd och hjälp vid olyckor, sjukdom samt vid allvarliga händelser i omvärlden som till exempel terrordåd.