Meny

Fasteaktionen 2020: Stå på modets sida

I årets fasteaktion uppmärksammas alla människors rätt att leva ett liv i trygghet och säkerhet i frihet från våld. Många människor lever i kontexter där våld normaliserats. Men våldet får inte fortsätta vara en del av livet, något vi måste förhålla oss till eller lära oss hantera.

Alla människor har rätt att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från våld. Våldet får inte fortsätta vara en del av livet, något vi måste förhålla oss till eller lära oss hantera. Tillsammans har vi makten, modet och styrkan att agera. Din gåva gör skillnad.

Kampanjen pågår från 23 februari till 5 april 2020. Målet är att samla in 35 miljoner kronor. 

Följ fasteaktionen på Facebook och via taggen #fasteaktionen på Instagram. 

Ge direkt: Swisha valfri summa till 900 1223 

Roten till våld är ojämlikhet

Våld uppstår av olika anledningar, men roten är nästan alltid ojämlikhet. Det kan vara en ojämn fördelning av exempelvis makt, rättigheter, kunskap och resurser, men även ojämlika förhållanden på grund av kön, klass, religionstillhörighet eller sexualitet. Nyckeln till att bekämpa våld och orättvisa är därför jämlika samhällen.

Tillsammans vågar vi utmana

Det finns ingen enkel lösning för att utrota våld, men tillsammans med lokala krafter världen över arbetar vi för att ta itu med de mest grundläggande problemen för att motverka våld och uppnå jämlika, demokratiska och hållbara samhällen. Ett sätt är att utmana traditionella sätt att lösa konflikter på, bland annat genom att involvera kvinnor och unga i demokratiska processer och fredsarbetet. Ett annat sätt är att ifrågasätta negativa normer kopplade till makt, våld och manlighet och arbeta för att fler, särskilt pojkar och män, involveras i arbetet för mer jämlika samhällen.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter, men verkligheten ser olika ut. Tillsammans med kyrkor, civilsamhällesorganisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mänsklig säkerhet på platser där våld, övergrepp och förföljelse utsätter människor för risk och stort lidande.

Tack för din gåva och ditt engagemang!