En fyr står på en liten kobbe långt ute i vattnet.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Spridning av aska

Askan efter avliden kan strös ut på annan plats än begravningsplats om Länsstyrelsen ger tillstånd till det.

Det är Länsstyrelsen i det län där askan ska strös ut som ger tillstånd till spridningen. Vanligtvis gäller det spridning på vatten. Det är ytterst ovanligt att Länsstyrelsen ger tillstånd till spridning på mark.

Tillstånd ges bara om den plats där askan ska strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt.

Förtida tillstånd utfärdas inte, men man kan skriva ner hur man vill ha det. För anhöriga kan det ge vägledning om den avlidnes önskan.

Ansök om tillstånd hos Länsstyrelsen

En ansökan skickas in till Länsstyrelsen där det framgår hur man är anhörig till den avlidne, den avlidnes personnummer och namn samt var man önskar sprida askan. Registerutdrag med släktutredning, som erhålles av Skatteverket ska bifogas ansökan.

I det tillstånd som Länsstyrelsen sedan utfärdar anges att man inom ett visst datum som länsstyrelsen bestämmer ska skicka in ett intyg om och när spridningen har skett, bevittnat av två personer. Länsstyrelsen meddelar därefter Skatteverket att spridning har skett.

 

Gravskick

På våra sex begravningsplatser förekommer olika gravskick. Här kan du läsa mer om de olika gravtyperna.

När någon dör

Att skiljas från en närstående är något av det svåraste som vi kan vara med om. Samtidigt är det många val att göra vid planeringen av en begravning.