Spridning av aska

Askan efter avliden får man strö ut på annan plats än begravningsplats, om Länsstyrelsen i det län där det är meningen att askan ska strös ut ger tillstånd till det.

Detta gäller för dig som vill sprida askan

Tillstånd ges bara om den plats där askan ska strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt. Vanligtvis gäller det spridning på vatten. Det är ytterst ovanligt att länsstyrelsen ger tillstånd till spridning på mark.

En ansökan skickas in till länsstyrelsen där det framgår hur man är anhörig till den avlidne, den avlidnes personnummer och namn och var man önskar sprida askan. Registerutdrag med släktutredning, som erhålles av Skatteverket ska bifogas ansökan.

I det tillstånd som länsstyrelsen sedan utfärdar anges att man inom ett visst datum som länsstyrelsen bestämmer ska skicka in ett intyg om och när spridningen har skett, bevittnat av två personer. Länsstyrelsen meddelar därefter Skatteverket att spridning har skett.

Förtida tillstånd utfärdas inte, men man kan ju skriva ner hur man vill ha det. För anhöriga kan det ge vägledning om den avlidnes önskan.

MER INFORMATION OCH TILLSTÅND