Spridning


En mindre traditionell gravsättning är spridning av aska i naturen. Den avlidne kanske vill få sin aska spridd över vattnet, i skogen eller på någon annan plats av personligt värde. Det finns dock regler för var man får sprida aska och det är Länsstyrelsen i det län där spridningen ska ske som ger tillstånd. Man kan inte ansöka om förhandstillstånd utan prövning kan först ske när en spridning är aktuell. Det går dock att i förväg ta reda på hur Länsstyrelsen skulle ställa sig till spridning på en viss plats. När man fått tillstånd är det de anhöriga som ansvarar för att askan sprids.