Bäve Soul Children

En alldeles ovanlig kör för dig mellan 10 och 16 år

Soul Children är en körrörelse som riktar sig till tweens mellan 10-16 år. Repertoaren är bred och består bland annat av gospel, pop och soul. Körerna strävar efter hög musikalisk nivå och har ofta rörelser och koreografi till sina låtar. Förutom att sjunga och röra på oss, umgås och leker vi, lär oss mer om musikens byggstenar och delar tro och liv tillsammans.

Vi övar tisdagar 17.30-19.00 i Bäve kyrka (nära Skogslyckans torg).

Anmälan och frågor:

Katarina Persson

Svenska kyrkan Uddevalla pastorat

Kantor

Soul Children är mer än en kör. Med sången och musiken som centrum blir kören en uppmuntrande, trygg och positiv gemenskap som får vara med och bygga upp ungas självkänsla. Den kristna tron finns som ett naturligt inslag och individerna får möjlighet att växa i sin tro. 

Alla delar är lika viktiga och därför har vi tre ledare som har ansvar för varsin del:
Musikalisk ledare/körledare: Katarina Persson, kantor
Social ledare: Maria Bengtsson, ung resurs
Andlig ledare: Anders Josephsson, präst

Värderingar

Soul Children-rörelsen bygger på fem värderingar:

  • Ära Gud
  • Hedra människor
  • Se och bli sedd
  • Prägla samhället
  • Äkta glädje och innerlighet

Vision

Att unga ska få växa musikaliskt, socialt och andligt i den kristna kyrkans tro.

Mål

Att presentera evangeliet för 10-16-åringar genom sång och musik de känner igen sig i. Att visa på och bjuda in till relation med Jesus Kristus.

Soul Children-familjen

Soul Children-rörelsen är en stor musikfamilj i Skandinavien och världen som delvis sjunger samma sånger med samma koreografier. De körer som vill kan enkelt samarbeta och möta andra Soul Children-körer inom Sverige eller utomlands för att utbyta material och erfarenheter. Soul Children arrangerar återkommande festivaler, gatherings och andra event.