Foto: Joakim Carlström /Ikon

Sorgegrupp mitt i livet

Sorgegrupp för dig som är mitt i livet och som förlorat en nära anhörig. Vi som leder gruppen arbetar som diakon och präst inom sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus. Hör av dig vid intresse av att vara med.