Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Sorgegrupp

En sorgegrupp är en enkel och kravlös gemenskap för dig som mist någon närstående. Här kan du dela dina tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation. Ges på förfrågan, i flera kyrkor.

Någon som stod dig nära har dött. Det påverkar ditt liv på olika sätt. Nya känslor och svåra tankar kommer. Varje människas sorg är unik. Det kan vara en tröst och en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation. I andras ord och känslor kan du känna igen dig själv.

Kyrkan erbjuder dig att vara med i en mycket enkel och kravlös gemenskap där det finns plats för dig, din berättelse, din sorg, dina frågor med mera.

En sorgegrupp är en mindre grupp på fem till åtta deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger med erfarna ledare. Där finns det möjlighet att dela med sig av tankar och känslor med andra som är i samma situation som förstår vad det handlar om.

Ta kontakt med församlingsexpeditionen om du vill ha information om sorgegrupp. Vi har också information om grupper för barn och ungdomar. 

Mer information

Kontakta expeditionen: 0522-64 21 00

Någon att prata med

Det finns tillfällen i livet när vi behöver någon som lyssnar. Ofta kan vi prata med våra nära, men ibland är det skönt att prata med någon utomstående. Då kan samtalen bli friare och perspektiven andra. Oavsett vem du är vill vi finnas för dig när du behöver stöd. 

Stöd i sorgen

Du är inte ensam i sorgen. I kyrkan finns stöd som hjälper dig att leva vidare. Här kan du samtala med någon om din sorg eller dela tankar och känslor tillsammans med andra som är i en liknande situation.

Sorgegrupper i Sjukhuskyrkan

Att möta andra som vet hur det är kan kännas skönt. Här finns grupper som ger dig stöd för avsked vid dödsfall och sorg samt leva-vidaregrupper.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.