Sigelhults begravningsplats

Här kan du läsa mer om Sigelhults begravningsplats.

Sigelhults kyrkogård är Uddevallas senast anlagda kyrkogård, den invigdes 1932.

Planeringen är helt modern med i huvudsak rätvinkliga kvarter. Kyrkogården utvidgades 1981 varvid även en minneslund anlades. Ytterligare utvidgning, västra delen, invigdes 1992. I samband med denna utvidgning uppfördes nya personal- och verkstadsbyggnader. 2003 anlades askgravplatsen.

Gravskick

Kistgrav
Urngrav
Minneslund
Askgravplats

Adress

Sigelhultsvägen, 451 34 Uddevalla