Meny

[inställt] Scout för alla

Familjescout lördagar jämna veckor 11.00-13.00

Verksamheten är inställd

Verksamheten är tillsvidare inställd som en följd av det pågående coronautbrottet.

Scout för alla är ett sätt att träffa nya vänner, uppleva äventyr och vara ute i naturen. Vi vill vara en mötesplats mellan olika nationaliteter, språk och åldrar där vi träffas, äter tillsammans och är utomhus så mycket som möjligt. Välkommen!

Vid regn är vi innomhus

Tid: varannan lördag (jämna veckor), 11.00-13.00
10, 21 aug. 7, 21sep. 5, 19 okt. 16, 30 nov.
Plats: samling vid Södertullskyrkan
För vem: vuxna med barn 3-14 år
Anmälan: onsdag före respektive tillfälle till
Mirna Dawla, ledare. sms till 070 461 85 35
mirna.dawla@svenskakyrkan.se

Övriga frågor: Görel Thorell, ledare 0720 64 07 47
eller Barbro Ekstedt, ledare, Södertullskyrkan 0709 62 24 96.
Scout för alla är kostnadsfritt.

Arrangör: Svenska kyrkan Uddevalla pastorat och Södertullskyrkan i Uddevalla med bidrag från Hälsopolitiska rådet, Uddevalla kommun.