Samtal med präst eller diakon

Hos Svenska kyrkan kan du få stöd genom samtal med en präst eller diakon. De finns för dig oavsett vem du är.

Det finns tillfällen i livet när vi behöver någon som lyssnar. Ofta kan vi prata med våra nära, men ibland är det skönt att prata med någon utomstående. Då kan samtalen bli friare och perspektiven andra. Oavsett vem du är vill vi finnas för dig när du behöver stöd. 

Kostnadsfritt

Det är alltid kostnadsfritt att komma till oss för samtal, och du kan komma upprepade gånger.

Tystnadsplikt

Både präster och diakoner har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med. Präster har absolut tystnadsplikt och det finns inga undantag för det. Det innebär att även om du vill att prästen ska föra något vidare så får prästen inte göra det. En präst får inte heller kallas att vittna i rättegång om sådant som prästen har fått veta under bikt eller enskild själavård.

Diakonen har också tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel när

  • du som har samtalat med diakonen vill att uppgifter ska föras vidare
  • det under den enskilda själavården har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på
  • diakonen blir kallad att vittna i en rättegång.

Kontaktuppgifter till våra präster och diakoner