Foto: Lennart Hagström

Året på kyrkogården

Här kan du läsa om vad vi gör och vilken tid på året.

Januari- Mars

·         Snöröjning och halkbekämpning vid behov, dock ej på helger
·         Beskärning av buskar och träd
·         Vårstädningen påbörjas på kyrkogårdarna
·         Granris, ljung och kransar plockas bort från våra skötselgravar

April- Maj

·         Vattenkannor och verktyg hängs ut på våra redskapsplatser
·         Parkbänkarna ställs ut
·         Sopning av isgruset
·         Vattnet på kyrkogårdarna sätts på så fort det blir frostfritt
·         Skötselavtalen startar och påbörjas med penseéplantering

Juni- September

·         Skötsel av gräs och grusytor
·         Ogräsrensning i rabatter och häckar
·         Häckklippning
·         Sommarblomsplanteringen avslutas till midsommar

Oktober- December

·         Lövhantering
·         Plantering av lök inför nästa år
·         Granris och kransutläggning på våra skötselgravar
·         Halkbekämpning och snöröjning vid behov