Ramneröds begravningsplats

Här kan du läsa mer om Ramneröds begravningsplats.

Ramneröds kyrkogård invigdes 1898 efter att Norra kyrkogården visat sig otillräcklig. Redan efter 20 år måste området utökas. Begravningsplatsen har tillkommit under sen tid därför saknas äldre gravar med utsmyckning av historiskt intresse. 1998 anlades här en minneslund och 2005 anlades askgravplatser.

Askgravplatserna är avsedda som ett alternativ till minneslund. Gravsättningen är ej anonym och gravrättstiden är 25 år. Till gravrätten är kopplat ett gravskötselavtal som skall finansiera skötseln av platsen och den gemensamma smyckningsytan. Det finns möjlighet att få en namnskylt anbringad under upplåtelsetiden. Den anskaffas och monteras av förvaltningen men bekostas av dödsboet.

Minneslunden är ett gemensamt gravområde där askan efter den avlidne gravsätts anonymt. Där får man inte sätta upp någon enskild gravvård. Lösa blommor och ljus placeras vid en gemensam smyckningsplats.

adress

Boxhultsvägen 16, 451 51 Uddevalla