Parkering kring Uddevalla kyrka

P-biljetter kan hämtas utan kostnad på följande platser: söderrummet i Uddevalla kyrka, pastorsexpeditionen och S:t Mikaelsgårdens huvudingång.

Från och med 1 oktober 2019 utökas parkeringskontrollen på parkeringarna runt Uddevalla kyrka och S:t Mikaelsgården. För att undvika parkeringsböter är det viktigt att följa de regler som finns i området: 

  • Parkering är endast tillåten inom markerade platser.
  • Gilitgt p-tillstånd eller p-biljett ska ligga väl synlig i bilens framruta. 

P-biljetter kan hämtas utan kostnad på följande platser: söderrummet i Uddevalla kyrka, pastorsexpeditionen och S:t Mikaelsgårdens huvudingång.

På bilden nedan är biljettautomaterna markerade med röda cirklar. Vanliga parkeringsrutor är markerade med grönt. Parkeringsrutor för personer med funktionsnedsättning är markerade med gult.

Karta över parkeringsplatser runt Uddevalla kyrka och S:t Mikaelsgården.
Grönt: vanliga parkeringsrutor. Gult: Parkering för personer med funktionsnedsättning. Rött: Automat för p-biljjett.