Foto: Jon Tyson/Unsplash

Oasen – lovsång i Bäve

Oasen är platsen där törsten möter källan. Vi samlas i enkelhet för att ställa in vår inre kompass, att påminna oss om verkligheten enligt kyrkans bekännelse: att Gud är skaparen, försonaren och livgivaren av allt! Vi sjunger sånger till Gud, uttrycker vår tacksamhet, bön och längtan. Du får delta på det sätt du vill. Onsdagar 2023 kl. 19.00-20.00, Bäve kyrka.

Bibeln, inte minst Psaltaren, är full av uppmaningar till lovsång, tacksägelse och bön. Att få ge ord och ton åt både tacksamhet, oro och längtan. Detta har också följt och burit kyrkan genom historien. På onsdagar ges tid åt att få en erfarenhet av Guds öppna famn, och ge respons. Vi vill ha en öppenhet att få delta på det sätt man själv vill, aktivt på olika sätt eller bara ”vara” i  atmosfären av lovsång en timma under veckan. 

 

Kostnadsfritt

Terminsstart 20 september

Onsdagar 2023 kl. 19.00-20.00, Bäve kyrka