Meny

Gudstjänstfirandet återupptas

Från och med söndag 31 maj firar vi åter gudstjänst i Bäve, Dalabergs, Lane-Ryr och Uddevalla kyrka.

När smittspridningen tog fart i början av april togs beslutet att tillfälligt stoppa gudstjänsterna i Uddevalla pastorats kyrkor. Nu vet vi att effekterna av coronapandemin kommer påverka oss under lång tid framöver. Därför behöver vi hitta ett hållbart sätt att fira gudstjänst, även i denna speciella situation. Det innebär inte att faran är över utan att vi tillämpar begränsningarna på ett sätt som är hållbart över tid. 

Gudstjänster från och maj 31 maj

Från och med söndag 31 maj firar vi åter gudstjänst i Bäve, Dalabergs, Lane-Ryr och Uddevalla kyrka. I samband med gudstjänsterna följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer fullt ut. Det innebär att max 50 personer får samlas samtidigt och att vi tillämpar social distansiering. Personer som är 70+ eller tillhör riskgrupp bör stanna hemma. Har man förkylningssymtom ska man inte närvara. I kyrkorummet märker vi ut lämpliga sittplatser och vi gör anpassningar för att undvika trängsel i entréer och kapprum. I de fall mer än 50 personer ansluter ordnar vi så att ytterligare en gudstjänst kan firas när ordinarie gudtjänst är avslutad.  

För dig som inte kan delta

Vi uppmanar dig som vill men av olika skäl inte kan delta i gudstjänsten att höra av dig till oss. Tillsammans försöker vi hitta en lösning som fungerar för dig. Vi kommer även fortsättningsvis publicera inspelade andakter på vår hemsida varje vecka. Vi hänvisar också till gudstjänst via radio, TV och internet. 

Uddevalla kyrka forsatt öppen

Uddevalla kyrka kommer tillsvidare vara öppen mån-lör 14.00-16.00. I kyrkan finns möjlighet till enskild andakt, ljuständning och bön.

Kontaktperson

Gertrud Malmberg

Svenska kyrkan Uddevalla pastorat

Kyrkoherde