Angående medierapportering om felaktigt uppgrävd gravplats

Media rapporterar om att en gravplats på Sigelhults begravningsplats öppnats av misstag.

Onsdag 5 jan begicks ett misstag på Sigelhults begravningsplats i samband med ett grävarbete. Vid förberedelserna inför en jordbegravning öppnades fel gravplats av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren upptäckte själv den felaktiga grävningen och kontaktade sin begravningsbyrå som i sin tur informerade kyrkogårdsförvaltningen. Kyrkogårdsförvaltningen agerade då skyndsamt för att så snabbt som möjligt återställa gravplatsen.

– Så fort vi fick kännedom om misstaget påbörjade vi förberedelserna för att återställa gravplatsen. Vi ringde in extra personal och placerade ut värmetråg för att tina bort tjälen. På morgonen dagen därpå återställdes gravplatsen, säger Nicklas Nyström, planerare på kyrkogårdsförvaltningen i Uddevalla pastorat.

– Att öppna en gravplats på det här sättet är ett rutinuppdrag på kyrkogården. Det ska inte få hända men tyvärr kunde det här misstaget ändå ske. Vi beklagar det inträffade djupt och förstår att det väcker starka känslor.

Som en följd av händelsen ser kyrkogårdsförvaltningen över sina rutiner för att förhindra att något liknande händer framöver. Inget stoft påträffades vid grävningen.

Kyrkogårdsförvaltningen har varit i kontakt med den drabbade gravrättsinnehavaren.