Norra begravningsplatsen

Här kan du läsa mer om Norra begravningsplatsen.

Norra kyrkogården anlades i slutet av 1800-talets första decennium då Uddevallas egentliga kyrkogård runt kyrkan upphörde att användas. Begravningsplatsen togs i bruk 1809 och avspeglar olika tidsperioders karaktär. Den dekorativa utsmyckningen av äldre gravvårdar har en personlig utformning som anpassats till den döde såväl när det gäller gravvårdens dekoration och formgivning som texternas innehåll.