En liten flicka sitter på golvet med en leksak i handen framför en vuxen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Musiklek i Lane-Ryrs församlingshem

För barn 0-5 år och deras vuxna. Måndagar 09.30-11.00.

--------------------------------------------------------------------------

Vårterminen avslutas mån 16 maj

Höstterminen startar mån 5 sep

--------------------------------------------------------------------------

Vuxna och barn tillsammans. Vi sjunger, spelar och fikar!

Gudstjänst

Välkommen på gudstjänst i våra kyrkor och församlingar!