Musik i Lane-Ryr

Musik i Lane-Ryr

Två gånger i månaden har vi musikgudstjänst i Lane-Ryrs kyrka.

nya restriktioner från 12 jan

Från och med den 12 januari gäller nya föreskrifter vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Gudstjänster, musikgudstjänster och konserter samt dop, bröllop och begravning

Max 50 deltagare. Deltagare anvisas sittplats och åtgärder vidtas för att besökare ska hålla minst 1 meters avstånd till varandra. Sällskap om max 8 pers kan sitta tillsammans. Större sällskap delas upp. Du behöver inte visa vaccinationsbevis för att delta.

Program:

SÖN 23 JAN 16.00

Jan Falk, piano
Nathalie Hedlund, sång
Helena Henriksson, violin

Ulf och Åsa Normark
Ulf och Åsa Normark Foto: John Hagby (PictPro)

Sön 6 feb 16.00

Lane Ryrs Gospelkör
Ulf och Åsa Normark

Musiken i Lane-Ryrs kyrka arrangeras i samarbete med Sensus studieförbund.