Musik i Uddevalla hösten 2020

Höstens musikprogram i Svenska kyrkan Uddevalla pastorat.

Inställda konserter på grund av pandemin

Som en följd av regeringens direktiv om att max 8 personer får samlas har vi gjort förändringar i vår verksamhet:

  • Grupper och annan församlingsverksamhet som riktar sig till vuxna pausas. 
  • Konserter och körrepetitioner för vuxna pausas.

Förändringarna gäller preliminärt till den 23 dec.