Musik i Uddevalla pastorat

Musikprogram i Svenska kyrkan Uddevalla pastorat.

nya restriktioner från 12 jan

Från och med den 12 januari gäller nya föreskrifter vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Gudstjänster, musikgudstjänster och konserter samt dop, bröllop och begravning

Max 50 deltagare. Deltagare anvisas sittplats och åtgärder vidtas för att besökare ska hålla minst 1 meters avstånd till varandra. Sällskap om max 8 pers kan sitta tillsammans. Större sällskap delas upp. Du behöver inte visa vaccinationsbevis för att delta.