Foto: Linda Maria Thompson/IKON

Mötesplatser integration

Här finns mötesplatser för alla åldrar: från babycafé och scouter till spåkcafé och gemenskapsträffar.

Babyrytmik i S:t Mikaelsgården
Tisdagar 13.00-14.30 (22 jan-14 maj)
Möteplats för föräldrar med små barn i ålder 0-1år. Vi träffas och fikar och sjunger tillsammans.
Kontakt: Lena Eliasson 0720-652649

Sång och rytmik i S:t Mikaelsgården
Fredagar kl 10.00-12.00 (25 jan-17 maj)
Kom tillsammans föräldrar och barn i ålder 0-6år.
Kontakt: Lena Eliasson 0720-652649

After School
Onsdagar kl 14.00-17.00 i Dalabergskyrkan
För dig som går i årskurs 1-6. Skapande, pingis, fotboll, musik och mellanmål
Kontakt: Marianne Humlén 0522-642158

Trall och Sprall
Onsdagar 09.30 -11.30 i Dalabergskyrkan
Öppen förskola för föräldrar/ vuxna med barn. Samling, lek och fika. Musik och rytmikstund.
Marianne Humlén 0522-642158

Gemenskapsträffar
Tisdagar i jämna veckor kl 13.30 -15.00
Gemenskap för daglediga med fika och andakt i Dalabergskyrkan.
Kontakt: Miodrag Kazic 0522-642163

Arbetskrets
Tisdagar i ojämna veckor kl 13.30 -15.00.
Grupp med daglediga som fikar och handarbetar tillsammans i Dalabergskyrkan.
Kontakt: Miodrag Kazic 0522-642163

Dalabergskören
Övning tisdagar kl 18.00-20.00 i Dalabergskyrkan
Intresseanmälan görs till Marianne Humlén 0522-642158