Minneslund

Minneslunden är ett gemensamt gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner var för sig inom ett gemensamt område.

Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen.

Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar får ej förekomma.

Innan gravsättning sker ska den som ordnar med begravningen skriva på ett medgivande om att askan ska gravsättas i minneslund. 

Följande gäller för våra minneslundar:

  • Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former utan närvaro av anhöriga.
  • När askan har blivit nedsatt skickas ett minnesbrev till anhöriga som talar om vilket datum det skedde.
  • Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna.
  • Besökare får smycka med gravljus och snittblommor på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar, dock ej gravlyktor, marschaller, kransar eller enskilda gravvårdar.
  • Kyrkogårdsförvaltningens personal äger rätt att avlägsna vissnade blommor, gravljus och dylikt.