Foto: Johannes Frandsen / IKON

Miniorer och juniorer i Lane-Ryrs församlingshem

Vi fikar, sjunger, leker och pysslar. Jämna veckor.

--------------------------------------------------------------------------

Vårterminsavslutning mån 16 och tis 17 maj

Höstterminen startar igen mån 5 och tis 6 sep

--------------------------------------------------------------------------

Miniorer åk 1-2

mån 13.00, åk 1
tis 13.00, åk 2

Juniorer åk 3-6

mån 14.30, åk 4-5
tis 14.30, åk 3

OBS! miniorer och juniorer är varannan vecka (jämna veckor).

Gudstjänst

Välkommen på gudstjänst i våra kyrkor och församlingar!