Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uddevalla pastorat Besöksadress: Kvarnbergsgatan 2-4, 45132 UDDEVALLA Postadress: Box 262, 45117 UDDEVALLA Telefon:+46(522)642100 E-post till Svenska kyrkan Uddevalla pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljöansvar

Allt som Gud har skapat förundras vi över dagligen. Det ger oss kraft, glädje och framtidstro.

Vi måste vara rädda om naturen och miljön, så att alla varelser idag och i framtiden ska kunna må bra. Jorden och dess människor, djur samt växter är vårt värdefulla arv - som även är vår största gåva till våra barn.

Miljöarbetet skall uppfyllas genom att:

  • steg för steg förbättra pastoratets verksamheter ur miljösynpunkt.
  • alla råd och nämnder ur miljösynpunkt granskar och utvärderar den tjänsteutövning och verksamhet som bedrivs.
  • all personal och alla förtroendevalda inom pastorat informeras och utbildas i miljöfrågor med syftet att vara föregångare samt verka för en miljöanpassad produktion av varor, tjänster och beslut.
  • utveckla lokala mål utifrån de nationella miljömål som är relevanta för pastorat
    gröna nyckeltal upprättas, utvärderas och revideras för verksamheten.
  • alla pastoratets nämnder och styrelser skall ur miljösynpunkt granska den tjänstutövning och verksamhet som bedrivs.
  • genomföra årlig revision av miljöfrågorna inom hela pastorat.