Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uddevalla pastorat Besöksadress: Kvarnbergsgatan 2-4, 45132 UDDEVALLA Postadress: Box 262, 45117 UDDEVALLA Telefon:+46(522)642100 E-post till Uddevalla pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mer om oss

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan gör.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

Den människosyn som sjukvården vilar på förutsätter en helhetssyn på människan. Helhetssynen tar hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensioner hos den enskilde individen. Sjukhuskyrkans uppdrag är att i samverkan med sjukvården finnas med i tolkningen och förståelsen av sjukdom, lidande och död, så som det avspeglas i den konkreta situationen.

Sjukhuskyrkan vill vara en samtalspartner för patienter, närstående och personal.

Sjukhuskyrkan vilar på kristen grund är till sin grundstruktur en diakonal och själavårdande verksamhet. Vårt uppdrag är att finnas till för människor som behöver någon att tala tro med, någon som har tid och som lyssnar utan att fly/väja från det svåra. Sjukhuskyrkan möter på olika sätt frågorna, rädslan, vanmakten och oron inför framtiden. I mötet mellan människor kan kraft och hopp frigöras och vi vill betona  att mötet och samtalet alltid sker utifrån den enskildes perspektiv.

Sjukhuskyrkans symbol vill också spegla denna helhetssyn på människan.
Blomman från den avbrutna grenen vill visa att det finns nya möjligheter. Det som gått sönder eller skadats skall/kan finna nya vägar till liv igen. Både den avbrutna grenen och sidoskottet är omslutna av korset. Så är vi alla alltid omslutna av Guds närvaro.

Sjukhuskyrkan är beredd att möta alla oavsett livsåskådning.

Sjukhuskyrkans personal har tystnadsplikt och för inga journaler.

Vi kan förmedla kontakt med andra personer i samhället, i den egna församlingen eller i det egna trossamfundet.

Du hittar oss på entréplanet på Uddevalla sjukhus vid målpunkt A. Dit kan du komma för att prata med någon av oss, eller för att komma överens om en samtalstid.

 

Vår personal

I Sjukhuskyrkans arbetslag finns, förutom utbildning i sjukhussjälavård, också kompetens bland annat inom: sjukhussjälavård, att möta människor i kris och katastrof, barn och unga i sorg, mångkulturella möten, suicidprevention, psykoterapi, avlastningssamtal och taktil massage.

Gruppbild på personalen i Sjukhuskyrkan, Uddevalla
Bild: Peter Ljunggren

Sjukhuskyrkan i Uddevalla är representerade i NU-sjukvården i Palliativa vårdteam, och i PKL (Psykosocial krisledning).
Du når oss på telefon: 010-435 65 65 eller via NU-sjukvårdens växel 010-435 00 00, uppge att det gäller Sjukhuskyrkan Uddevalla, eller maila enl nedan:

Jennie Andersson, sjukhusdiakon, mail:

Elisabeth Berg, sjukhussjälavårdare, mail:

Maria Olander, sjukhusdiakon, verksamhetsansvarig, mail:

Anders Josephsson, sjukhuspräst, mail:

Lars Johansson, sjukhuspastor, mail: