Ett litet träkors och tre ljusstakar med tända ljus står på ett altare.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Mässa med lovsång

Välkommen att fira gudstjänst i Bäve församling. Vi vill fira en gudstjänst för alla åldrar med delaktighet och variation. Sön 2023 11:00, Bäve kyrka.  

Varje söndag har vi bland annat nattvard, söndagsskola, personlig förbön och kyrkfika. Är du intresserad av att ansvara för någonting i gudstjänsten finns möjlighet att komma och förbereda från kl. 10:30.  
 
Kostnadsfritt 

Söndagar 2023 kl.11:00-13:00, Bäve kyrka