Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till kyrkogårdsförvaltningen i Uddevalla.

KONTAKTA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Telefon: 0522 64 21 10

E-post: uddevalla.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Vardagar 10.00-12.00, tisdagar även 15.00-16.30
Om helg infaller på en vardag håller vi stängt.

Expeditionen är öppen:
Mån-tor 10.00-16.00 
Fre 10.00-14.00
Om helg infaller på en vardag håller vi stängt.

Besöksadress: Sigelhultsvägen 51 (Sigelhults kyrkogård)
Postadress: Box 262, 451 17 Uddevalla

Nyheter från kyrkogårdsförvaltningen